Välkommen till Language Services Teresa Bjelkhagen

teresabjelkhagen@gmail.com, Hälsingegatan 8, 113 23 Stockholm, Tel. 08-337536, 0709-753775, VASASTADEN
engelska

Jag har engelska som modersmål, FM i lingvistik inom det engelska språkets område, samt över 30 års erfarenhet som översättare. Under 16 av dessa år var jag anställd som engelsk översättare på juridiska institutionen, Stockholms universitet, där jag översatte rättsvetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar, domar, rättsfall, lagar, avtal, m.fl.

Jag översätter först och främst till engelska från svenska, polska, spanska och ryska. Mitt specialområde är juridik (men här översätter jag endast från svenska till engelska), som jag har läst i både Sverige (Stockholms universitet) och England (University of Surrey). Andra områden inkluderar översättning av betyg och intyg, utbildningsmaterial, hemsidor, marknadsföring, samt allmänna texter där jag översätter även till svenska och polska. Jag utför även språkgranskning av engelsk text.

Hos mig får Du personlig översättarservice till mycket rimliga priser, framräknade antingen per ord eller som ett fast pris enligt överenskommelse. Exempel på priser per ord:
översättning svenska-engelska samt polska-engelska  från 1.10 kr/ord
översättning spanska-engelska  samt ryska-engelska från 1.20 kr/ord
översättning engelska-polska, svenska-polska från 1.20 kr/ord, polska-svenska från 1.20/ord

Fasta priser vid översättning av längre texter;  Språkgranskning av engelsk text: 400 kr/timme.

Ring mig på: 08-33 75 36 eller 0709-75 37 75, eller skriv till teresabjelkhagen@gmail.com. Jag är även medlem av Sveriges Facköversättarförening och författare av juridisk svensk-engelsk/engelsk-svensk ordbok i elektronisk form.

www.congoed.us